Voordracht JEF VERMASSEN: 'Meester ik heb geen tranen meer'

Friday, 26 April 2019
Jef VermassenJef Vermassen

Het onbekende en miskende leed van slachtoffers

OC 'De Lier', Nieuwstraat 21 Lierde

Vrijdag 26 april

deuren open om 19u, aanvang om 20u, kaarten €20

t.v.v. sociale doel Welzijnsschakel Brakel-Lierde

kaarten bij alle leden of rotarybrakel@gmail.com

Bob Tuybens